Điều hòa treo tường

Hiển thị tất cả 19 kết quả

 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 1056 m³/h
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 785 m³/h
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 572 m³/h
 • Môi chất lạnh: R410a
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 1000 m³/h
 • Công suất điện: 2183W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 821.5m³/h
 • Công suất điện: 1638W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 609.3 m³/h
 • Công suất điện: 1061W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 551.1 m³/h
 • Công suất điện: 1021W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 1070 m³/h
 • Công suất điện: 1465W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 790 m³/h
 • Công suất điện: 2010W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 1100 m³/h
 • Công suất điện: 1830W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 880 m³/h
 • Công suất điện: 1680W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 600 m³/h
 • Công suất điện: 1050W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 600 m³/h
 • Công suất điện: 800W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 737 m³/h
 • Công suất điện: 1675W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 559 m³/h
 • Công suất điện: 1122W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 490 m³/h
 • Công suất điện: 745W
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Diện tích sử dụng: ≤ 15m² (dưới 45 m³)
 • Lưu lượng gió trong nhà: 593 m³/h
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Diện tích sử dụng: ≤ 15m² (dưới 45 m³)
 • Lưu lượng gió trong nhà:  500 m³/h
 • Thương hiệu: Hòa Phát
 • Loại: 1 chiều (lạnh)
 • Diện tích sử dụng: ≤ 15m² (dưới 45 m³)
 • Lưu lượng gió trong nhà:  593 m³/h

KD Miền Bắc

Ms. Diệp: 0867 919 468

Mr. Toản: 0865 565 468

KD Miền Nam

Ms. Ngân: 0868 399 468

Ms. Trân: 0862 505 468

Khiếu nại dịch vụ
0979.55.70.85